Дозвільні документи


Роботи , які  підлягають ліцензуванню,  викоorder research paper,нуються  на підставі       державної ліцензії на виконання будівельних робіт АE  №640823 від 24 червня 2015р.

На виконання робіт підвищеної небезпеки отримано Дозвіл №0252.17.46

ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ.

edubirdie.com plagiarism

Всі електромонтажники атестовані по групах електробезпеки і забезпечені відповідними посвідченнями.

1