Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
You are here: Home Номенклатурно-методичний каталог Запобіжники Вибір плавких вставок запобіжників

Вибір плавких вставок запобіжників

Для захисту силового кола номінальний струм плавкої вставки І вст в залежності від елементів кола визначається:
- при захисті електричних мереж запобіжник повинен витримувати струм 1 вст = 1,2,5 1 тм без обмеження
часу,   а струм Івст = 1,61 тм   - до 1 год. При струмах І вст = 2...2,5ІНОМ   час перегорання плавкої вставки
знижується до декількох секунд.
-  для двигунів постійного струму та асинхронних двигунів з фазним ротором при тривалому або короткочасному режимах роботи ( ТВ=25%)
вст де ІІЮМ — номінальний струм двигуна;
- для асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором при нормальному пускові \Іпуск < 5свк ] ;
де Іпуск - пусковий струм двигуна;

при важкому пускові \Іпуск > Юсек) або частих вмиканнях

- для захисту кіл керування
де Ікот - сумарний струм найбільшої кількості котушок одночасно ввімкнених апаратів.
=(2,5...3)7
Document Actions
This is Flow Diazo Theme