Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
You are here: Home Номенклатурно-методичний каталог Запобіжники Узгодження захисту з струмом короткого замикання

Узгодження захисту з струмом короткого замикання

При захисті ліній електромереж запобіжниками або автоматичними вимикачами з тепловими розчеплювачами плавкі вставки та вставки теплового розчеплювача повинні витримувати струми короткого замикання не менші ніж трикратний номінальний струм плавкої вставки або вставки теплового розчеплювача.

Активний опір провідників за час дії короткого замикання внаслідок зміни температури змінюється. Тому попередньо визначають струм короткого замикання без врахування нагрівання провідників. Після цього виконують повторний розрахунок активного опору короткозамкненої ділянки лінії з врахуванням нагрівання провідників.

Опір провідника нагрітого струмом короткого замикання визначають по формулі
- де       г — опір провідника до моменту короткого замикання , мОм ; 5 - площа поперечного перерізу провідника, мм2;
Ітї

Document Actions
This is Flow Diazo Theme