Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
You are here: Home Номенклатурно-методичний каталог Розрядники Вплив атмосферних перенапруг на електричні мережі

Вплив атмосферних перенапруг на електричні мережі

На території України грозовий період займає в середньому 25 грозових днів в рік. В більшості випадків піковий імпульсний струм блискавки не перевищує ЗО кА. В деяких випадках пікове значення струму блискавки може перевищувати 100 кА, а в окремих випадках -200 кА.

Правильно виконаний громовідвід відводить в землю до 50% енергії блискавки. Решта 50% енергії розподіляється в провідниках електричної мережі. При живленні об'єкта від зовнішньої повітряної електричної лінії існує великий ризик удару блискавки в лінію або поблизу неї. Якщо в мережі не встановлені достатньо потужні розрядники перенапруг, то від удару блискавки будуть пошкоджені провідники електричної мережі і електричні прилади.

Основні вимоги для обмеження ризику при прямому і непрямому ударі блискавки приведені в стандарті ІЕС 1024-1, де обумовлюється виконання зовнішнього і внутрішнього захисту від блискавки. Стандарт ІЕС 1312-1 уточнює вимоги до внутрішнього захисту. Стандартом визначені т.з. зони захисту від блискавки. Особлива увага приділена вирівнюванню потенціалу і використанню захисту від перенапруг, який ставиться на межах розподілу зон.

Важливою передумовою використання розрядників є ефективне вирівнювання потенціалу між провідними частинами. В житлових багатоповерхових будинках такий захід повинен виконуватись на кожному поверсі. Проблематика вирівнювання потенціалу в будівлях вирішується стандартом ЕК 33 2000-4-41 - захист від нещасних випадків, спричинених електричним струмом, яким передбачено використання головного і додаткового з'єднань.

Document Actions
This is Flow Diazo Theme