Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
You are here: Home Номенклатурно-методичний каталог Розрядники Практичні рекомендації

Практичні рекомендації

6.4.1. Розрядники класу С монтуються в головному розподільчому пристрої або місцевому щитку. Монтаж в обліковий щиток можливий з дозволу електричних мереж.

6.4.2. В мережах типу ТМ-С встановлюється три розрядники - між Ь1, Ь2, ЬЗ і проводом РЕМ.

6.4.3. В мережах типу ТМ-5 встановлюється чотири розрядники - між Ь1, Ь2, ЬЗ, N і проводом РЕМ.

6.4.4. В мережах типу ТТ встановлюється чотири розрядники - між Ь1, Ь2, ЬЗ, N і проводом РЕ.

6.4.5. З'єднувальні провідники до розрядників повинні бути по можливості найкоротшими. Переріз провідника від розрядника до заземлювача повинен бути не менше 4 мм2 ( для мідного провідника).

6.4.6. Схеми підключення розрядників

Розрядники, як правило, встановлюються перед ПЗВ. Це завжди можливо зробити для обладнання в мережах типу ТМ. В мережі типу ТТ необхідно захистити ділянку з розрядником за допомогою розрядного ПЗВ або ПЗВ типу 5 або О. Така комбінація захисних приладів забезпечує своєчасне вимикання несправних розрядників, для того щоб не могла зростати напруга на частинах електрообладнаня, які не знаходяться під напругою і які з'єднані з заземлювачем розрядників.

Розрахунок опору заземлення заземлювача для електричного обладнання в мережі типу ТТ здійснюється за формулою:

де: иаь - гранична постійна перенапруга дотику (50 В, 25В); КА - опір заземлювача; Ірм - номінальний струм спрацювання.

При встановленні захисного диференційного вимикача перед розрядником необхідно використовувати захисний диференційний вимикач з затримкою, тобто типу 5 або О.

Постійний струм, який стікає в землю через розрядники, спричинить спрацювання захисного диференційного вимикача.

Document Actions
This is Flow Diazo Theme