Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
You are here: Home Номенклатурно-методичний каталог Розрядники Класи розрядників

Класи розрядників

Перенапруги в електричних мережах, обмежуються розрядниками, захисний рівень (Ир) яких визначається на стику окремих категорій перенапруг.

Розрядники поділені на класи, кожен з яких призначений для вирівнювання потенціалу відповідної категорії перенапруг.

Клас А. Розрядник призначений для монтажу на зовнішню лінію.

Клас В. Розрядник призначений для вирівнювання потенціалу для категорії перенапруг IV.
-  вплив атмосферних перенапруг (електричні лічильники, приймачі дистанційного групового керування, розрядники нижчого рівня);
-  якщо об'єкт живиться підземним кабелем, то достатньо розрахувати електричні предмети по категорії перенапруг III.

Клас С. Розрядник призначений для вирівнювання потенціалу обладнання для категорії перенапруг III.
- можливий вплив атмосферних і комутаційних перенапруг ( електричні елементи - захисні вимикачі, монтажні вироби, захисні диференційні вимикачі, контактори, вимикачі, штепсельні розетки).

Клас О. Розрядник призначений для вирівнювання потенціалу електричного обладнання для категорії перенапруг II.
- пригашення впливу атмосферних і комутаційних перенапруг (переносні прилади, електричне обладнання з електронними схемами).

Розрядники класу С з варисторами тільки понижують напругу хвилі перенапруги, але не забезпечують скорочення тривалості хвилі струму, Зниження напруги і одночасне скорочення хвилі струму забезпечує потужний іскровий розрядник розрядника при перенапрузі, яка знижує енергію перенапруги до значення безпечного для розрядника класу С.

Document Actions
This is Flow Diazo Theme