Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
You are here: Home Номенклатурно-методичний каталог ПЗВ в мережах елетропостачання громадських та адміністративних будівель Умови живлення електричних мереж громадських та адміністративних будівель

Умови живлення електричних мереж громадських та адміністративних будівель

Живлення електричних мереж громадських та адміністративних будівель здійснюється від трансформаторних підстанцій 6 (10)/0,4 кВ з трансформаторами потужністю від сотень до 1000 кВт повітряними чи кабельними лініями 0,4 кВ (за системою ТМ-С). За надійністю ці обчєкти можуть відноситися до 1-ї, 2-ї та 3-ї категорії, а іноді і до особливої групи 1-ї категорії. Для електроприймачів 1-ї та 2-ї категорії необхідно забезпечити живлення від двох незалежних джерел, причому для 1-ї категорії введення резерву має бути автоматизований. Електроприймачі особливої групи необхідно забезпечити третім незалежним джерелом живлення. Як правило, такі джерела є автономними, найчастіше дизель-генераторними групами.

В існуючих схемах ручного вводу резерву широко застосовуються пристрої типу АВР з перемикачем відкритого виконання, встановлені в металевій шафі, а в схемах автоматичного вводу резерву (АВР) керовані апарати використовують контактори (магнітні пускачі), приєднані послідовно з автоматичними вимикачами. Обидва варіанти схемних вирішень мають суттєві недоліки. В сучасних умовах слід обмежити застосування в схемах електропостачання перемикачів та рубильників відкритого виконання, небезпечних по умовах виникнення відкритої електричної дуги, а також контакторів, які призначені для управління приводами, катушка керування яких постійно знаходиться під напругою, якщо апарат увімкнений. Промисловістю освоєно випуск нових апаратів, які не мають вказаних недоліків.

Document Actions
This is Flow Diazo Theme