Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
You are here: Home Номенклатурно-методичний каталог Пристрої захисного вимкнення Вибір пристроїв захисного вимкнення

Вибір пристроїв захисного вимкнення

Пристрої захисного вимкнення призначені у першу чергу для захисту людей від ураження електричним струмом при прямому та непрямому дотику. Знати наперед, де й коли людина опиниться у зазначеній ситуації, неможливо, тому бажано охопити таким захистом усі напрямки, але у першу чергу доцільно забезпечити його для найбільш небезпечних приєднань.

До першої, найбільш небезпечної групи можна віднести - приміщення з підвищеною вологою - ванні кімнати, душові, сауни, підвали, зовнішні приєднання.

Друга група - розеткова мережа, до якої можуть приєднуватись побутові прилади (праски, тостери, холодильники, переносний електроінструмент ).

До третьої групи можна віднести пристрої електроопалення, електроводонагрівання, електропечі.
В деяких випадках електроприймачі різних груп можна приєднувати до загального ПЗВ. Всі вказані групи електроприймачів відносять до першого рівня захисту. Номінальний струм витоку захисного пристрою не
повинен перевищувати ЗО мА, а для особливо небезпечних випадків (ванна кімната, душова тощо) рекомендуються пристрої зі струмом уставки ПЗВ рівним 10 мА.

Згідно з нормативними документами спрацювання ПЗВ може відбуватися в діапазоні струмів витоку Іп> Ів>0,5Іп.

Оскільки електричним установкам в нормальному режимі притаманні струми витоку, то при підборі ПЗВ їх необхідно попередньо оцінити і порівняти з 50%-ю величиною струму уставки, яку ці струми не повинні перевищувати.

Для оцінки струмів витоку можна прийняти наступні величини:
- компчютеризоване робоче місце - (1 - 2) мА;
- принтер - до 1 мА;
- факс - ( 0,5 - 1) мА;
- дисплей - ( 0,5 - 1,5) мА;
- копіювальний аппарат - ( 0,5 - 1,5) мА.

Якщо дані про струми витоку обладнання відсутні, можна його прийняти з розрахунку 0,3 мА на 1 А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку ЮмкА на їм довжини фазного проводу.

ПЗВ вибирають також за номінальним струмом та узгоджують з послідовно увімкненим автоматичним вимикачем за умовами: номінальний струм диференційного вимикача навантаження повинен бути більшим від максимального робочого струму навантаження та не повинен бути меншим від номінального струму автоматичного вимикача. Автоматичний вимикач, крім вибору за робочим струмом приєднання, вибирають також за умовами захисту (вибір типу захисної кривої В, С, О тощо), та за струмом короткого замикання. Величина допустимого струму КЗ (в амперах) автоматичного вимикача для житлово-побутових приміщень вказана на панелі приладу в прямокутнику, наприклад 6000.

Якщо в струмі витоку існує постійна складова, необхідно застосовувати ПЗВ типу А, якщо її не має - типу АС.

Комбінований автоматичний вимикач (з ПЗВ) вибирають за тими ж умовами:
- І п 0.5 І витоку нормального режиму;
- І ном. І роб. макс.;
- І кз. доп. І кз. макс.;
а також за часострумовою характеристикою вимкнення.

Крім того, необхідно перевірити узгодження пристроїв з перерізом проводів відгалужень (допустимий струм відгалуження повинен бути більший від номінального струму захисного апарата).

Пристрої захисного вимкнення другого рівня захищають від непрямого дотику та пожежі, а також у певній мірі можуть резервувати ПЗВ першого рівня, якщо струми витоку перевищують струми спрацювання ПЗВ другого рівня. Для забезпечення селективності апарати другого рівня повинні мати більший час спрацювання, тобто бути селективного типу (5).

Встановлено, що потужність, яка виділяється в точці замикання може стати джерелом пожежі, якщо вона перевищує 60 Вт. Струм витоку у цьому випадку становить біля 300 мА. Ці умови задовільняють ПЗВ зі струмами уставок 100 мА, 300 мА. За рештою умов вибір ПЗВ виконують аналогічно вибору ПЗВ першого рівня захисту.

Вибір апаратів за захисною характеристикою виконують з врахуванням відомостей про типи характеристик та характеру струму споживання, який визначають за типом споживача. Захисна крива має вигляд показаний на (рис. 2.6).

2.6.gif

Крива В. Захист генераторів, довгих кабельних ліній (в мережах ТК і ТТ) їм = (3...5) Іном у відповідності з нормами ЕК 60898 і КРС 61-410 або їм = (3,2...4,8) Іном у відповідності з нормами СЕІ 947.2
Крива С. Захист ліній, що живлять класичне (спільне) навантаження їм = (5...10) Іном у відповідності з нормами ЕК 60898 і КРС 61- 410 або їм = (7..10) Іном у відповідності з нормами СЕІ 947.2
Крива О. Захист ліній, що живлять електроприймачі з великими пусковими струмами.
їм = (10...14) Іном у відповідності з нормами СЕІ 947.2

Крива МА. Захист пускових пристроїв двигунів їм = 12 Іном у відповідності з нормами СЕІ 947.2
Крива К. Захист ліній, що живлять електроприймачі з великими пусковими струмами.
їм = (10..14) Іном у відповідності з нормами СЕІ 947.2
Крива 2. Захист електронних пристроїв їм = (2,4...3,6) Іном - СЕІ 947.2.

Крива II. Захист кінцевих ланок побутових, сільських і промислових розподільчих мереж типу ТТ і ТМ. їм = (5,5...8,8) Іном у відповідності з СЕІ 157.1 і КРС 63-120.

Крива Ь. Захист ланок (кінцевих), довгих кабелів більш відповідальних ніж для кривої V (режим ТМ-5). їм =(2,6...3,85) Іном - СЕІ 157.1, КРС 63-120, КРС 61-400.

Для всіх типів кривих тепловий елемент створює однакову форму , що відповідає ділянці захисної характеристики, крім кривої типу МА, де тепловий елемент в автоматі відсутній. У цьому випадку тепловий захист (більш точний і регульований) встановлюється на магнітному пускачі.

Document Actions
This is Flow Diazo Theme