Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Умовні позначення

Фірми-виробники електричних апаратів, в технічних даних та рекламних матеріалах, для однакових елементів, використовують різні умовні позначення. Це пояснюється відмінностями традиційних позначень в різних країнах. У 1992 році прийнято рекомендації МЕК 1082-1, якими регламентовано умовні позначення для всіх країн-учасниць МЕК. В (табл. 2.2) наведені умовні позначення пристроїв і елементів схем у відповідності з МЕК 1082-1.

Умовні позначення (за МЕК 1082-1)

Таблиця 2.2

tab2.21.gif


















tab2.22.gif

Літерні коди найбільш розповсюджених видів елементів



Варіанти зображення вимикачів навантаження з захистом від сумарного струму витоку (диференційним захистом) показано на (рис. 2.3) та (рис. 2.4).
2.3.gif


Рис. 2.3. Двополюсний вимикач навантаження з диференційним захистом:
а)  повне зображення; 1 - трансформатор струму; 2 - катушка реле; 3 - розчеплювач; 4 - головні контакти; 5 - блокувальний контакт; 6 - тестова кнопка; 7 - резистор;
б) спрощене зображення;
в) однолінійне зображення.
2.4.gif
Рис. 2.4. Чотириполюсний вимикач навантаження з диференційним захистом:
а) повне зображення; б) спрощене зображення; в) однолінійне зображення.
Зображення автоматичних вимикачів з диференційним захистом відрізняються позначенням контактів та наявністю (у випадку необхідності) позначень максимальних струмових захистів (рис. 2.5). Для нейтрального провідника в деяких типах автоматів виконують особливий полюс без пристрою дугогасіння, розмикання якого (при вимкненні) апарата відбувається після розмикання фазних контактів, а замикання (при увімкненні) - перед замиканням фазних контактів (рис. 2.5).
2.5.gif
Рис 2.5. Автоматичний вимикач з диференційним захистом:
а) повне зображення; б) спрощене зображення; в) однолінійне зображення.

Document Actions
This is Flow Diazo Theme