Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Характеристики ПЗВ

Характеристики ПЗВ регламентуються нормативними документами: МЕК 755 - загальні положення;
МЕК 1008 - вимикачі навантаження з розчеплювачем сумарного струму витоку; МЕК 1009 - силові вимикачі (автомати) з розчеплювачем сумарного струму.
Дані норми визначають:
- характеристики струмів витоку;
-  межі та/або відхилення їх в залежності від умов довкілля;
- стійкість до механічних вібрацій та ударів;
- температуру та вологість середовища;
-  електромеханічну та термічну стійкість;
- напругу випробування та імпульсну напругу;
-  поведінку ПЗВ при постійній складовій у струмі пошкодження.

За чутливістю згідно нормативів ПЗВ поділяють на:
-  високої чутливості (6,10,30 мА);
-  середньої чутливості (100,300,500 мА);
-  низької чутливості (1,3,10,30 А і більше).

МЕК 1008 та МЕК 1009 визначають характеристичні криві вимкнення 1; =г(Іс1 / І п) — залежність часу вимкнення від кратності струму витоку (рис. 2.2):
крива О для ПЗВ миттєвої дії;
крива 5 для ПЗВ з витримкою часу (селективних).

2.2.gifНормалізовані величини найбільшого часу спрацювання для ПЗВ миттєвої дії (типу О) а селективних (типу 5) та найбільшого часу витримки для селективних ПЗВ (типу 5) наведено в таблиці 2.1.

Нормалізовані величини найбільшого часу спрацювання та найбільшого часу витримки.

tab2.1.gif

За характером струму розрізняють ПЗВ, чутливі тільки до змінного струму - тип АС, та ПЗВ чутливі до змінного струму з постійною складовою - тип А.

Нормовані величини ПЗВ визначаються типовими випробуваннями та періодичними перевірками, а також випробуванням якості, які повинні проводитись виробником чи експлуатаційною організацією.

Document Actions
This is Flow Diazo Theme