Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
You are here: Home Номенклатурно-методичний каталог Мережі низької напруги та електробезпека Види захисті/ від ураження електричним струмом

Види захисті/ від ураження електричним струмом

Захисти від ураження електричним струмом можна поділити на основні, допоміжні та спеціальні або особливі.

До основних заходів захисту відносять заходи захисту від прямого дотику - ізоляція струмопровідних частин, використання огорож та оболонок, встановлення бар'єрів, розміщення поза зоною досяжності.

Допоміжні заходи захисту зводяться до автоматичного вимкнення живлення, застосування обладнання з подвійною ізоляцією, обладнання II класу захисту, ізолювання робочого місця, застосування незаземленного місцевого вирівнювання потенціалів, електричне розділення мереж (захисне розділення).

Спеціальні способи захисту від прямого та непрямого дотику забезпечуються шляхом створення спеціальних мереж з наднизькими безпечними напругами та обмеженням енергії розряду.

Document Actions
This is Flow Diazo Theme