Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
You are here: Home Номенклатурно-методичний каталог Мережі низької напруги та електробезпека Пато -фізіологічні ефекти дії електричного струму на організм людини

Пато -фізіологічні ефекти дії електричного струму на організм людини

Під егідою МЕК проведені дослідження впливу електричного струму на організм людини . На основі результатів цих досліжень розроблено нормативний документ МЕК 479 "Дія струму при протіканні через тіло людини". Встановлено, що ефекти від протікання струму через тіло людини залежать від маси тіла. Багаточисельні тести дозволили встановити середні відносні величини струмів : 100% - для жінок, 150% - для чоловіків та 50% - для дітей. Класифікація ефектів дії струму на жіночий організм в залежності від величини та характеру струму при тривалості його дії до 10 с наведено в табл.1.1.

Ефекти впливу електричного струму на організм людини такі як поріг невідпускання, зупинка дихання, безповоротна фібриляція серця (позиції 3 та 4 таблиці 1.1) зростають зі збільшенням часу
Ефекти дії струмів на жіночий організм
Таблиця 1.1
tab1.1.gif

дії електричного струму. Вони характеризуються струмо - часовими залежностями, які приведені на (рис. 1.6).
- зона 1 - реакція відсутня в більшості випадків;
- зона 2 - без небезпечної патофізіологічної дії;
- зона 3 - перехідна зона без чітких меж. Як правило без травм, без небезпеки фібриляції, наявна реакція м'язів,      утруднення
дихання зі збільшенням сили струму і тривалості
дії;
-  зона 4 - фібриляція зі зростаючою ймовірністю (крива С2    - ймовірність менша 5%, крива СЗ - імовірність менша 50%).

В зоні 1 зовсім відсутні будь-які реакції організму на дію струму незалежно від часу його дії. Зона 2 характеризується значним неприємним відчуттям внаслідок дії струму, але без

1.6.gif

небезпечних наслідків та без втрати контролю за м'язами. В зоні 3 не виникає майже ніяких органічних пошкодженнь, але існує велика ймовірність скорочення м'язів та утруднення дихання у випадку протікання струму понад 2 секунди. Зворотні порушення ритму скорочення серця, у тому числі фібріляція та тимчасова зупинка серця без фібриляції зростають зі збільшенням напруги та часу дії. В зоні 4 на додаток до ефектів зони З можуть виникати та зростати зі збільшенням напруги та часу дії такі патофізіологічні еффекти, як зупинка серця, дихання, тяжкі опіки. Крива СІ характеризує ймовірність фібриляції серця до 5%, крива С2 - до 50%, а крива СЗ - більше 50%.


В залежності від умов довкілля, особливо при наявності чи відсутності вологи, згідно з стандартом КР 15-100 прийнято, що величина безпечної напруги (ІЛ-) змінного струму становить:
50 В для сухої атмосфери;
25В для вологої атмосфери.

Витримки часу захисту від ураження електричним струмом за умовами, обмеженими кривою Ь (рис. 1.6.) в залежності від роду струму, напруги дотику та атмосферних умов наведені в табл. 1.2. Значний ризик має зона для умов справа від кривої Ь. Тому витримки часу приведені в табл. 1.2. є максимально допустимими.
Найбільша витримка часу захисти, с.
Таблиця 1.2.

tab1.2.gif

Document Actions
This is Flow Diazo Theme