Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Основні визначення та терміни

Понад 60% електроенергії споживається низьковольтним електротехнічним обладнанням промислових установок. Основними елементами цього обладнання є електричні апарати рахунок яких іде на сотні тисяч і мільони штук. При масовому використанні електричних апаратів оптимальний вибір та захист електричного обладнання набуває важливого значення як з технічної так і з економічної сторін.


В 1996 році наказом № 569 Держстандарту України замість ГОСТ 12.2.007-83 і ГОСТ 26748-85 введено в дію міждержавний стандарт ГОСТ 22789-94 "ПРИСТРОЇ НИЗЬКОВОЛЬТНІ КОМПЛЕКТНІ". Загальні технічні вимоги і методи випробовувань. Стандарт аутентичний з текстом МЕК 439-1-85 " Низьковольтні комплектні пристрої управління і розподільчі пристрої . Частина І". Для однозначного розуміння викладеного матеріалу наведемо тлумачення основних термінів та понять, визначених стандартом.

Струмопровідна частина - будь-який провідник чи струмопровідна частина електричного обладнання, які при нормальній експлуатації є під напругою з нульовим провідником включно, але при умові що нульовий провідник не виконує функції захисного провідника заземлення.

Доступна (відкрита) струмопровідна частина - струмопровідна частина електроустановки, до якої можна без перешкод доторкнутись, але при нормальній експлуатації вона не є під напругою. Доступна струмопровідна частина може опинитися під напругою тільки у випадку пошкодження ізоляції.

Стороння струмопровідна частина — провідна частина, яка не є частиною електроустановки, але може опинитись під певним електричним потенціалом, переважно під електричним потенціалом землі.

Нульовий (нейтральний) робочий провідник N ( позначається символом N від англійського "пеиїгаї" -нейтральний) - провідник, з'єднаний з нейтральною точкою електричної мережі який може бути використаний для передачі електричної енергії.

Захисний провідник РЕXсимвол РЕ від англійських слів "ргоїесїіоп" - захист та "еагїп" - земля) - провідник, який забезпечує захист від ураження електричним струмом і електричне з'єднаний з:
-  відкритими струмопровідними частинами;
-  струмопровідними частинами, які не є безпосередніми частинами електричної установки;
- основною клемою заземлення;
-  заземленим електродом;
-  заземленою точкою джерела живлення або штучною нейтраллю.

Захисний провідник використовують виключно для захисту від ураження струмом. Робочий струм через нього не проходить.

Захисний нульовий (нейтральний) провідникРЕУ(символ РЕМ) - заземлений провідник, який об'єднує функції захисного та нульового робочого провідників. Інша назва - нейтрально-захисний провідник.

"Земля" - земельний грунт, який проводить струм і потенціал будь-якої його точки (грунту) приймають умовно рівним нулю.

Пристрій заземлення - сукупність заземлювача та провідників заземлення.

Заземлювач - провідник (електрод) або сукупність гальванічне об'єднанних між собою провідників (електродів), розташованих в землі, які утворюють електричне з'єднання з землею.

Захисне заземлення - заземлення доступних струмопровідних частин електроустановки з метою забезпечення електробезпеки.

Робоче заземлення - заземлення будь-якої струмопровідної частини електроустановки, яке необхідне для забезпечення режимів її роботи.

Опір пристрою заземлення - відношення напруги на пристрої заземлення до струму, який стікає з заземлювача в землю.

Замикання на землю - випадкове електричне з'єднання струмопровідної частини безпосередньо із землею чи провідними конструкціями (предметами), які не ізольовані від землі.

Замикання на корпус - випадкове електричне з'єднання струмопровідної частини електроустановки з її провідними частинами, які в нормальних умовах не знаходяться під напругою.

Напруга на пристрої заземлення - напруга, яка виникає у випадку стікання струму з заземлювача в землю між точкою вводу струму в пристрій заземлення та землею (нульовим потенціалом).

Напруга відносно землі у випадку замикання на корпус - напруга між цим корпусом та землею (нульовим потенціалом).

Захисне вимкнення - вимикання ланки мережі за допомогою спеціального пристрою, який реагує на відносно невеликі струми, з метою захисту людей від ураження електричним стумом.

Пристрій захисного вимкнення ПЗВ - пристрій, який вимикає ланку мережі, якщо в ній протікає незначний струм відносно "землі" (струм витоку). Причиною появи струму витоку може бути прямий дотик людини до струмопровідної частини або пошкодження фазної ізоляції.

Document Actions
This is Flow Diazo Theme