Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
You are here: Home Номенклатурно-методичний каталог

Передмова

Каталог підготовлено з метою методичного забезпечення освоєння мереж електропостачання, побудованих на сучасній елементній базі з врахуванням вимог Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК). Без впровадження вимог МЕК неможливе освоєння нових видів електротехнічного обладнання, яке б відповідало нормам міжнародних стандартів.

У всіх європейських країнах рекомендації МЕК покладені в основу нормативних документів, якими регламентуються умови розробки, виготовлення , сертифікації і експлуатації електротехнічного обладнання. Проникнення України на міжнародні ринки немислиме без приведення її нормативної бази у відповідність з міжнародними стандартами і виготовлення на цій базі конкурентноздатного обладнання.
Посібник-каталог видруковано на кошти ТзОВ «Електроконтакт-Захід». Авторами посібника є доцент Національного університету «Львівська Політехніка» кандидат технічних наук Хохулін Борис Костянтинович і провідний науковий співробітник цього ж університету кандидат технічних наук Ненека Мирослав Федорович. Посібник не вичерпує, а загострює проблему.

Посібник-каталог складається з двох розділів:
Розділ 1 - Принципи побудови схем електропостачання з пристроями захисного вимикання.
Розділ 2 - Номенклатура низьковольтних комплектних пристроїв (НКП), які рекомендовані для використання при реконструкції і будівництві нових об'єктів.

В каталог внесені технічні дані тільки базових конструкцій НКП , які виготовляються підприємством «Електроконтакт-Захід». В звчязку з постійним розширенням елементної бази і впровадженням сучасних комутаційно-захисних електроапаратів базові конструкції ввідних і розподільчих пристроїв не відповідають вимогам часу. Враховуючи це ТзОВ «Електроконтакт-Захід» виготовляє електрощитове обладнання на індивідуальне замовлення по лінійних електричних схемах чи опитових листах Замовника.

В додатках приведений перелік нормативно-технічної літератури, яка використовується при розробці технічної документації на НКП та приклади конструктивного виконання НКП за лінійними схемами Замовника.

Нестача коштів змусила авторів скоротити зміст посібника і залишити за його сторінками низку актуальних практичних рекомендацій розроблених спеціалістами провідних міжнародних електротехнічних компаній.

В каталозі не приведені також технічні дані комутаційно-захисних електричних апаратів. Повні відомості про цю категорію електротехнічної апаратури приведені в рекламних каталогах , які в достатній кількості є в ТзОВ
« Електроконтакт-Захід».

Посібник призначений для проектантів і інженерів-практиків.

Тих хто бажає придбати каталог або отримати більш повну інформацію просимо звертатись за телефоном: (0322) 96-56-02.
(0322)41-49-03

Document Actions
This is Flow Diazo Theme