Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
You are here: Home Дозвільні документи

Дозвільні документи

        Роботи , які  підлягають ліцензуванню,  виконуються  на підставі       державної ліцензії на виконання будівельних робіт АВ  №517783 від 24 червня 2010р.

Ліцензія

Ліцензія 2

На виконання робіт підвищеної небезпеки отримано Дозвіл №472.05.046-45.31.1 ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ.

Dozvil1

Dozvil2
 

       

        Всі електромонтажники атестовані по групах електробезпеки і забезпечені відповідними посвідченнями.
 

Document Actions
This is Flow Diazo Theme